תרשים

  • אחד
  • שתיים

נתונים 1989

נתונים 2015

תרשים עגול

  • אחד
  • שתיים